Is vastgoed vandaag een goede belegging?

Met een jaarlijks gemiddeld rendement van 3 à 6 procent is de verhuur van vastgoed interessant. Maar u moet het wel actief en nauwgezet beheren. Ook als u zelf in het huis gaat wonen, past u beter goed op.

Kopen als belegging, om te verhuren, impliceert een rationele berekening tussen de totale aankoopprijs en het nettorendement dat u hoopt te krijgen. Maar de omstandigheden kunnen zo uiteenlopend zijn, dat er geen algemene regel is. De geografische ligging, de staat van het goed, de kwaliteit van het onderhoud en van de huurders zijn slechts enkele mogelijke criteria die het uiteindelijke rendement beïnvloeden. Maar u mag ervan uitgaan dat residentieel vastgoed gemiddeld tussen 3 en 6 procent per jaar oplevert. In de praktijk betekent dat meestal dat de eigenaar-verhuurder ongeveer 50 procent van de brutohuur reserveert om genoeg middelen over te houden om de belastingen (onroerende voorheffing en personenbelasting), het onderhoud, verzekeringen, onverwachte uitgaven en leegstand te kunnen financieren.

Toekomst

Het rendement van een onroerend goed dat degelijk beheerd wordt, is zeker niet te verwaarlozen. Maar het onroerend goed moet goed onderhouden worden om zijn waarde te kunnen behouden. En het is niet zeker dat die waarde in de toekomst veel zal stijgen… Vastgoed geeft een vrij stabiel rendement in vergelijking met beursbeleggingen, waarbij we sinds 2000 liefst 3 crashes moesten incasseren. U kan er een mooie meerwaarde op realiseren als u op de juiste momenten aan- en verkoopt. Kopen om te wonen of om te ‘consumeren’ zou in theorie ook op rationele principes gebaseerd moeten zijn. Maar in werkelijkheid laten we ons vaak leiden door emoties. Wie een eigen woning koopt, overschrijdt bijna altijd zijn budget en tracht dat met drogredenen voor zichzelf te verantwoorden: ik mag mezelf toch een plezier gunnen, veiligheidsgevoel, sociaal imago… Maar ook bij de aankoop van een eigen huis is er altijd een ‘beleggingsdeel’. Om een correct beeld te krijgen moeten we 4 wijdverspreide ‘wijsheden’ nuanceren.

1. “Vastgoed beschermt tegen inflatie”

Als we vergelijken met de jaren 70, klopt dat. Met de snelheid waarmee geld toen in waarde daalde (de inflatie kende pieken tot 16 procent), was het wel interessant om schulden te maken en een hypothecaire lening aan te gaan. Maar de tijden zijn veranderd. Tussen 1983 en 2007 steeg de inflatie met 67,8 procent, een gemiddelde van ruim 2 procent per jaar over de laatste 25 jaar. Dat is erg weinig. Het vastgoedadviesbureau Stadim stelt vast dat er het voorbije decennium bijna geen verschil bestond tussen de intrest- of terugbetalingslasten bij aankoop enerzijds en de huurkosten anderzijds. Dus in periodes van deflatie, zoals nu, zijn beleggers die de voorkeur geven aan liquiditeiten en obligaties, aan de winnende hand. Vastgoed lijdt meer onder de situatie.

2. “Prijzen kunnen alleen stijgen”

Fout! De crashes die we in het buitenland meemaakten en de prijsdalingen die we ook in België sinds 2 jaar kennen, bewijzen het tegendeel. Daaruit blijkt nogmaals het grote belang van het tijdstip van de aankoop.

3. “Prijzen zijn minder volatiel”

Dat is een afgeleide versie van de vorige bewering, die we ook moeten nuanceren. Vergeleken met aandelen, waarvan de koers elke minuut wijzigt, is die stelling correct. Maar vastgoed is geen liquide middel dat met een muisklik verhandeld kan worden. Op lange termijn (minstens 10 jaar) kunnen we wel spreken van een relatieve volatiliteit bij vastgoed. De waarden kunnen hoogtes en laagtes kennen. Als een vastgoedzeepbel na een lange periode van sterke stijgingen barst, kunnen prijsdalingen zeer scherp zijn. En ze kunnen ook pervers zijn: een ‘adembenemende ligging’ of een ‘grote zeldzaamheid’ van een onroerend goed kunnen onzeker worden door tarifaire excessen of de achteruitgang van een bepaalde buurt…

4. “Vastgoed geeft zekerheid”

Op psychologisch vlak is dat ongetwijfeld zo. En dat betekent ook al iets. Een eigen woning bezitten biedt zekerheid tegen tegenslagen. Maar wel op voorwaarde dat de lening betaalbaar is, of beter nog, dat u de bank niets verschuldigd bent.

bron: www.detijd.nl

 

Laat een bericht achter

Definities Vastgoed

Definities vastgoed.

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

 

– A –

– B –

BAR: staat voor bruto aanvangsrendement. Dit getal drukt de waarde van het onroerend goed bij aankoop uit. De BAR wordt berekend door de huuropbrengsten te delen door alle kosten van werving zoals overdrachtsbelasting, de koopsom en notariskosten.

Bepaalde tijd: Een huurcontract dat eindigt op een vooraf bepaalde datum.

Bruto huuropbrengsten: Huuropbrengsten zonder aftrek van beheerskosten en exclusief servicekosten.

BVO: staat voor bruto verhuurbare oppervlakte. Dit zijn alle verhuurbare vierkante meters, inclusief muren, trappen, etc.

– C –

– D –

– E –

Expiratiedatum van huurcontract: Dit is de datum waarop het huurcontract afloopt. Een huurcontract heeft meestal een opzegtermijn opgenomen voor welke de huurovereenkomst moet worden beëindigd. Vaak is het ook zo dat huurcontracten automisch worden verlengd naar een contract van onbepaalde tijd als er niet tussentijds wordt opgezegd.

– F –

Frictieleegstand: leegstand als gevolg van bijvoorbeeld verhuizingen waardoor er een bepaalde overlappende periode zal zijn waarin het huis niet zal worden bewoond.

– G –

Gemeubileerd: Een huis verhuren met daarin voldoende aanwezig meubilair zodat een huurder direct in het pand kan trekken.

Gestoffeerd: Een huis verhuren met daarin de basisafwerkingen aan vloeren, wanden en plafond.

– H –

Huurcommissie: De huurcommissie is een onafhankelijk orgaan dat huurders en verhuurders ondersteunt bij geschillen. De geschillen kunnen gaan over de hoogte van de huurprijs, servicekosten, en onderhoud van huurwoningen.zie ook huurcommissie

Huurgarantie: indien panden worden aangekocht met (gedeeltelijke) leegstand wordt de huur voor dit nog leegstaande deel door verkoper aan koper gegarandeerd door middel van een huurgarantie. Op deze wijze ontvangt de koper toch de gehele huursom ook al is het pand niet geheel verhuurd.

Huurindexatie: Een huurcontract wordt bij huurindexatie per jaar aangepast aan de Consumentenprijsindex(CPI) (voor alle huishoudens) zodat de relatieve waarde van de huur niet zal dalen als gevolg van inflatie.

Huurovereenkomst: een document waarin alle afspraken tussen huurder en verhuurder vermeld staan. zie ook huurovereenkomst

– I –

– J –

– K –

Kaal verhuren: een huis dat nog moet worden voorzien van vloerbedekking, schilderwerk/ behang etc.

– L –

Leegstand: een huis dat niet verhuurd is (en daardoor geen opbrengsten genereerd).

– M –

– N –

– O –

Onbepaalde tijd: een huurcontract waarin geen einddatum is afgesproken. In principe eindigt het huurcontract pas als de huurder het contract opzegd. .

Onderhoudkosten: kosten die gereserveerd zullen moeten worden voor het onderhoud van het huis. In de regel is dit ongeveer éen maand huur.

Overdrachtsbelasting: belasting die moet worden betaald bij het overdragen van het huis. Op dit moment is dat 6%.

OZB: Onroerende Zaak Belasting. Belasting die wordt geheven voor het bezitten van onroerend goed. Dit wordt gebaseerd op de WOZ-Waarde.

– P –

– Q –

– R –

ROZ: De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft ten doel het gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed en specifiek de door de aangesloten lidorganisaties en hun leden te verrichten werkzaamheden op het gebied van het risicodragend creëren, financieren, in eigendom gebruiken, exploiteren en beheren, de overdracht en de makelaardij van in Nederland gelegen onroerend goed. Zie ook www.roz.nl.

– S –

 

Servicekosten: kosten door de huurder aan de verhuurder betaald worden. De verhuurder maakt kosten zoals voor gas, water en elektriciteit of voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten zoals het trappenhuis. Deze kosten worden vaak doorgerekend door de verhuurder en heten dan dus servicekosten.

– T –

Taxatie: het waarderen van onroerend goed.

– U –

– V –

– W –

WOZ-waarde: De door de gemeente bepaalde waarde van het huis. WOZ staat voor Wet Onroerende Zaakbelasting.

– X –

– Y –

– Z –

Laat een bericht achter

Huis verhuren en belasting 2013

Tijdelijk verhuren door: een lange vakantie, kort verblijf in buitenland

Staat uw woning niet te koop en bent u van plan uw woning te verhuren omdat u op een lange vakantie gaat of tijdelijk in het buitenland gaat wonen? Dan moet u aan de fiscus het volgende aangeven in voor de verhuurde periode:

 • het eigen woning forfait
 • de aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten
  eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
 • 70% van de in die periode ontvangen huur geeft u op als: ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

Heeft u een te koop staande woning, dan zijn er andere regels:

Tijdelijk verhuren te koop staande woningBij het tijdelijk verhuren van een te koop staande woning gelden er andere regels dan bij het verhuren van een woning door bijvoorbeeld een kort verblijf in het buitenland of een lange vakantie. In de situatie dat u een te koop staande woning gaat verhuren er andere belastingregels. Het is nu mogelijk uw huis tijdelijk te verhuren via de leegstandswet. Het volgende zal veranderen:

 

 • U heeft geen recht meer op hyptheekrenteafrek (-)
 • De ontvangen huur is belastingvrij en hoeft u niet op te geven bij de belasting (+)

Als de verhuur stop heeft u weer recht op hypotheekrente aftrek. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De woning staat te koop.
  De woning staat leeg sinds de verhuizing.
  De woning was in voorgaande jaren uw hoofdverblijf
Laat een bericht achter

Oslo Rental Apartments

Verhuizen naar een nieuw land of stad kan een uitdagende ervaring zijn, daarom zijn wij er. Wij werken met een scala aan internationale en nationale partner providers en bieden gescreend appartementen in heel Oslo.

Oslo Apartments biedt u de volgende voordelen:

1. Een brede selectie van huurappartementen

2. Advertenties van makelaars landelijke

3. Nadere zoeken en surfen op de kaart

4. Een alliantie van zoek providers

5. Geen registratie kosten

Waarom Oslo Apartments?
Oslo Apartments is in staat om u de breedste selectie van eigenschappen beschikbaar zijn, afgeschermd, veilig en perfect voor expats, zakelijke professionals en bedrijven bieden. We werken samen met lokale en internationale partners aan te sluiten je op maat Home Zoek en verhuizing programma’s op maat van elke unieke situatie. Onze partners die bieden de Startpagina Zoek dienst, doen dit op basis van no-cure, no-pay basis.

Wat We Doen

Onze focus ligt op mensen die verhuizen naar Noorwegen en willen het beste te vinden op korte termijn en lange termijn verhuur appartement. De diensten die wij leveren zal helpen de aard van de woning die u nodig hebt tegen de laagst mogelijke kosten te vinden. We beseffen dat er vele soorten van woningen in de Oslo-gebied, maar er is geen noodzaak voor u om onredelijke kosten of overmatige huur te betalen voor uw nieuwe woning. In feite, kunnen er manieren die je kunt krijgen in een woning gratis.

Omdat wij werken met de eigenaren van appartementen complexen en andere soorten woningen voor verhuur situaties, kunnen wij u voorzien van keuzes die variëren van de goedkope als u op zoek bent om geld te besparen om de luxe, zodat u echt kunt genieten van uw verblijf in Oslo. Onze service is om eigenaren en huurders bij elkaar te brengen, zodat ze de beste deal die beide hun behoeften dient te creëren.

Onze belofte aan u
Bij Oslo Apartments, bieden wij de beste service te helpen huurders van buiten Noorwegen vinden van de juiste appartement voor hun behoeften en eigenaren van onroerend goed de huurders die hun vacatures zal vullen. Onze belofte begint door te luisteren naar u en uw behoeften, zodat wij u kunnen helpen de perfecte plek om te huren in de Oslo-gebied.

Laat een bericht achter

Woonlening was nog nooit zo goedkoop

De rente op hypotheekleningen staat momenteel op een historisch dieptepunt. En het ziet ernaar uit dat de rente nog wel even zal blijven hangen op dat lage niveau. Dat zorgt ook voor een stormloop op herfinancieringen.

De gespecialiseerde site spaargids.be berekende het gemiddelde niveau voor de tien voordeligste leningen met een looptijd van 20 jaar, en een vaste rentevoet. Dat zou gemiddelde zou nu gezakt zijn tot 2,631 procent.

‘Nooit eerder is dit gemiddelde in België zo laag geweest’, zegt Kristof De Paepe van spaargids.be in Het Nieuwsblad. ‘Het dichtst in de buurt naderden we op 2 juni vorig jaar, toen we uitkwamen bij een gemiddelde van 2,817 procent.’ Daarna steeg de rente opnieuw, maar door het uitblijven van sterk economisch herstel is de rente nu weer gezakt.

‘Ook een aantal nieuwkomers beïnvloedt het gemiddelde’, zegt Kristof De Paepe. Hij wijst er wel op dat aan de lage tarieven vaak extra voorwaarden zijn verbonden. Zo is Argenta met een rente van 2,25 procent de goedkoopste, maar eist de bank wel dat de lener er ook een schuldsaldo- en brandverzekering sluit en zijn loon op een rekening van de bank laat storten. Van de grootbanken is KBC momenteel de goedkoopste, met een geafficheerde rente van 2,65 procent.

Herfinancieringen

De lage rentevoeten voor hypothecair krediet deden ontleners in 2015 massaal zoeken naar herfinanciering van hun woonkrediet. Het aantal klanten dat daarbij koos voor een andere bank lag vorig jaar bijna 150 procent hoger ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit cijfers van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

In 2013 tekende Febelfin in totaal 24.678 externe herfinancieringen op, of een gemiddelde van 6.170 per kwartaal. In 2014, toen de rentedaling zich sterker begon af te tekenen, waren er al 32.964 externe herfinancieringen. In 2015 liep dat nog verder op tot 81.905 externe herfinancieringen geteld, of gemiddeld 20.476 per kwartaal.

De piek lag vorig jaar in het tweede kwartaal (24.878). Nadien is er een gestage afname tot nog 14.933 externe herfinancieringen in het vierde kwartaal, toen de rente opnieuw aan het stijgen was. ‘Nog steeds een redelijk hoog cijfer, in vergelijking met bijvoorbeeld 2013’, aldus Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin.

Nu de rente opnieuw aan het dalen is, kan dit voor sommige mensen het signaal zijn om alsnog hun lening te laten herzien.

Niet iedereen kiest er overigens voor om de lening extern te herfinancieren. Daar moeten immers ook notariskosten op betaald worden. Soms kan het voordeliger zijn om de lening bij de eigen bank te heronderhandelen, ook al is de geboden rentevoet hoger dan die van een concurrerende bank.

 

bron: http://www.standaard.be/

Laat een bericht achter

Verhuur uw koopwoning via de Leegstandswet

U kunt uw woning verhuren via de leegstandswet. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
 
U hebt een nieuwe woning, maar raakt uw oude huis niet kwijt. Verhuren van de oude woning lijkt veel huizenbezitters dan een aantrekkelijke noodmaatregel. Probleem is dat dit niet mag van de bank. Toch is er een sluipweggetje: verhuren kan wel via de Leegstandswet.

In deze tijd van economische teruggang staan veel huizen lang te koop, waardoor veel huiseigenaren in de problemen raken. Stel bijvoorbeeld dat u al in uw nieuwe woning woont, terwijl uw oude huis nog niet verkocht is. Onlangs vroeg de Tweede Kamer aandacht voor deze kwestie aan de minister. De Kamerleden zijn bang dat de hypotheekbanken geen toestemming zullen verlenen tot verhuur aan huiseigenaren die hun huis niet kunnen verkopen.

Vinger in de pap Die angst is terecht, blijkt uit recente berichtgeving van het AD. Daaruit blijkt dat banken woningeigenaren maar zeer mondjesmaat toestaan dat zij hun woning verhuren. In nagenoeg alle hypotheekakten laat de bank het zogeheten ‘huurbeding’ opnemen. Op grond van die bepaling mag u het verhypothekeerde huis niet verhuren zonder toestemming van de bank.

U kunt zich waarschijnlijk voorstellen waarom de bank graag een vinger in de pap wil houden. Huurders hebben immers recht op huurbescherming en kunnen niet zomaar de woning worden uitgezet. Verhuurde huizen brengen daarom op een veiling vaak veel minder op dan een woning waarin niemand woont.

Huurder in gevaar Maar wat gebeurt er eigenlijk als u zich niet aan die afspraak houdt? Uw huurder loopt gevaar: als u de rente en/of aflossing niet betaalt, kan hij via de rechter uit het huis gezet worden (‘ontruimen’).

Wil een bank een huurder ontruimen dan moet de bank toestemming (‘verlof’) vragen aan de rechtbank. De rechtbank kan de toestemming ook weigeren. In de praktijk komt dat bijna niet voor. De bank en de huurder lopen dus gevaar. Verstandige huurders controleren daarom altijd of er een hypotheek op het huis rust en of de verhuurder de toestemming tot verhuur van de bank heeft ontvangen.

Leegstandswet Maar er is een andere mogelijkheid: minister Cramer van VROM wees er op dat huiseigenaren gebruik kunnen maken van een mogelijkheid die de Leegstandswet biedt. Toen de minister dat vertelde, realiseerde ik mij dat veel mensen vreemd genoeg het bestaan van die wet niet kennen. En dat is jammer. Op grond van die wet is het namelijk mogelijk om woningen die zo snel mogelijk verkocht moeten worden, toch tijdelijk te verhuren.

Vergunning Er is dan wel een vergunning nodig van de gemeente. Heeft u die vergunning eenmaal verkregen, dan kunt u bij verkoop van de woning de huur opzeggen zonder gebonden te zijn aan de wettelijke opzeggingsgronden. U hoeft dan niet te vrezen dat u uw huurder niet uit het huis krijgt als u dan eindelijk uw koper heeft gevonden. Dit is ook goed nieuws voor banken: zij kunnen u nu eerder zonder zich echt zorgen te hoeven te maken toestemming geven uw woning te verhuren.

Minister Bos moet helpen Jammer genoeg hebben noch de Tweede Kamer noch de minister gekeken naar de fiscale kant van het verhaal. Als de huiseigenaar zijn huis gaat verhuren, dan vervalt zijn recht op hypotheekrenteaftrek. Ik zou het van harte toejuichen, als minister Bos van Financiën (tijdelijk) de hand over zijn hart strijkt en de aftrek van hypotheekrente in gevallen als deze (tijdelijk) toestaat.

Laat een bericht achter

Verhuurmakelaar Rotterdam

Bent u op zoek naar een makelaar in Rotterdam. VerhurenHuis.nl kan u helpen bij kopen of te huren onroerend goed, afhankelijk van uw behoeften.

Vraag direct gratis offertes aan bij meerdere verhuurmakelaars.

U heeft geen makelaar nodig bij het verhuren van uw huis. U kunt het zelf proberen aan te bieden en te verhuren via uw eigen netwerk. U heeft dan best kan dat u uw woning verhuurd binnen een aantal maanden en u bespaart de kosten van een verhuurmakelaar. Maar heeft u wel eens bedacht dat een verhuurmakelaar u geld kunt besparen?

Een verhuurmakelaar:

 1. beschikt over een groot netwerk met potentiële huurders (uw huis sneller verhuren)
 2. heeft kennis van de markt (een hogere huurprijs ontvangen)
 3. selecteert huurders, neemt foto’s, begeleid bezichtigingen (neemt werk uit handen)
 4. stelt het huur contract op (zorgt voor meer zekerheid)

Kortom genoeg redenen om een verhuurmakelaar in handen te nemen. Neem direct contact op met Verhurenhuis.nl voor de Verhuurmakelaar in Rotterdam!

Verhuurmakelaars in Rotterdam.

Om u verder te helpen hebben wij 5 verhuurmakelaars uitgezocht die veel ervaring hebben met de verhuurmarkt in Rotterdam.

HousingRotterdam
HousingRotterdam is een makelaar gespecialiseerd in de aan- en verhuur van woningen aan expats.

Medewerkers: 3
Aantal huurwoningen: >10
Aantal jaar actief: 2016
Website: www.housingrotterdam.com

Verhuurmakelaar rotterdam

Verhuurmakelaar rotterdam

 

 

 

Kolpa Makelaars
Kolpa makelaars is een makelaar die actief is in zowel de verkoop als verhuur van woningen in de Regio Rotterdam. Met ruim 15 jaar ervaring en met diverse contacten een uitstekende makelaar in Rotterdam.

Medewerkers: 13
Aantal huurwoningen: <50
Aantal jaar actief: 2001
Website: www.kolpa.nl

Perfect Housing
Perfect housing is een gespecialiseerde verhuurmakelaar met huurwoningen in de hele randstad. Met meer dan 600 woningen in de randstad een grote speler, in Rotterdam wat kleiner met ca. 50 woningen.

Medewerkers:  onbekend
Aantal huurwoningen:  ca. 50
Actief sinds:  2004
Website: www.perfecthousing.com

 

Principle Vastgoed
Principle Vastgoed is een verhuurmakelaar welke werkzaam is in met name in de 3 grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Met minder dan 50 woningen geen grote speler in Rotterdam.

Medewerkers:  12
Aantal huurwoningen:  ca. <50
Actief sinds:  2013
Website: http://principlevastgoed.nl/

Verhuurmarkt Rotterdam
Rotterdam is groeiend en wordt steeds populairder zowel in Nederland als internationaal. Dat betekent goede verhuurmogelijkheden en redenen om te investeren in Rotterdam. Bent u geinteresseerd naar de prijzen die verhuurmakelaars rekenen, kijk dan op wat kost een verhuurmakelaar. Heeft u vragen over verhuren in Rotterdam, neem dan contact met ons op.

Voor een uitgebreider overzicht overzicht van verhuurmakelaars in Rotterdam, klik hier: link

Laat een bericht achter

Wat kost een verhuurmakelaar?

Een huis verhuren kan een interessante optie zijn. Het makkelijkste verhuurt u via een verhuurmakelaar. Maar wat kost een verhuurmakelaar eigenlijk?

Uiteraard zitten er aan het inschakelen van een professionele verhuurmakelaar kosten verbonden. U kunt er vanuit gaan dat de kosten zullen liggen tussen ca. 5% en 10% van de jaarhuur, afhankelijk van de woning, locatie, omgeving, etc.

Een rekenvoorbeeld:

Stel u heeft een huurwoning die een verwachte huurwaarde heeft van € 750,-. Per jaar is dit € 9.000. De makelaar rekent 8% aan de verhuurder voor het verhuren van de woning:

Jaarhuur
€ 9.000,-
Makelaarscourtage in procenten
8%
Makelaarscourtage in euro’s
€ 720,-

Hiervan betaald de verhuurmakelaar uiteraard alle bijkomende kosten voor het verhuren van het huis, zoals:

 • Plaatsen van advertenties
 • Maken van foto’s van de woningen
 • Een waarde bepaling van de woning
 • Selecteren van huurders
 • Bezichtigingen doen met huurders

Voordelen verhuurmakelaar

Tegenwoordig is het gemakkelijk zelf uw huis aan te bieden via internet. U kunt u huis gratis online plaatsen en dan moet u afwachten of u de juiste reacties krijgt. Daarnaast moet u zelf de bezichtigingen doen, foto’s maken en

Wat kost een verhuurmakelaar

Wat kost een verhuurmakelaar

onderhandelingen doen met potentiële huurders. Op zich geen probleem, maar de verhuurmakelaar kan u hier bij helpen. Maar dit is niet waar de echte waarde zit van de makelaar. Een verhuurmakelaar heeft vaak een database met mogelijk geinteresseerden huurders. En snel uw huis verhuren levert vaak meer geld op dan besparen op de kosten van een verhuurmakelaar. Ook kan de verhuurmakelaar u helpen met het kiezen van de juiste huurders. Wellicht wilt u het liefst aan expats verhuren, maar als de locatie daarvoor niet geschikt is zal u last krijgen van leegstand.

Wilt u meer weten over wat een verhuurmakelaar kost of heeft u vragen over het verhuren van uw huis? Neem dan contact met ons op of Schakel direct een verhuurmakelaar in!

 

Laat een bericht achter

Een koopwoning verhuren: direct online uw woning plaatsen!

Verhuur uw woning in uw Regio

Ons Huurwoningaanbod

Sorteren
 • Advertentie ID
 • Oppervlakte
 • Prijs
 • Foto's
 • Datum
1Slaapkamer(s)
2Badkamer(s)
50 m²
Omdat ik naar het buitenland verhuis, moet ik mijn mooie woning achterlaten. Bijna alles is net nieuw en vers: de meubels, de verf, het bad en het balkon. Er is altijd veel licht en het balkon ligt richting zuidwesten, dus ideaal voor planten en zonnige middagen op het balkon.
€1,550 Per Maand

Mooie woning naast het Rembrandtpark/ Beautiful apartment next to Remb

Orteliusstraat 101, Amsterdam
1Slaapkamer(s)
2Badkamer(s)
50 m²
Omdat ik naar het buitenland verhuis, moet ik mijn mooie woning achterlaten. Bijna alles is net nieuw en vers: de meubels, de verf, het bad en het balkon. Er is altijd veel licht en het balkon ligt richting zuidwesten, dus ideaal voor planten en zonnige middagen op het balkon.
€1,550 Per Maand

Mooie woning naast het Rembrandtpark/ Beautiful apartment next to Remb

Orteliusstraat 101, Amsterdam
1Slaapkamer(s)
2Badkamer(s)
€1,550 Per Maand
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
80 m²
Zeer comfortabel appartement te huur aangeboden in het gewilde Blijdorp in Rotterdam. Deze woning is gelegen op de tweede verdieping en is ingedeeld met een zeer grote woonkamer ensuite met schuifdeuren, een keuken, 1 slaapkamer met toegang tot een balkon, moderne badkamer, toilet, washok met wasmachine en opberg ruimte, ruime keuken met uitzicht op binnen plaats.
€1,300 Per Maand

Lichte hoek appartement op toplocatie in Rotterdam

Stadhoudersweg 7, Rotterdam
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
80 m²
Zeer comfortabel appartement te huur aangeboden in het gewilde Blijdorp in Rotterdam. Deze woning is gelegen op de tweede verdieping en is ingedeeld met een zeer grote woonkamer ensuite met schuifdeuren, een keuken, 1 slaapkamer met toegang tot een balkon, moderne badkamer, toilet, washok met wasmachine en opberg ruimte, ruime keuken met uitzicht op binnen plaats.
€1,300 Per Maand

Lichte hoek appartement op toplocatie in Rotterdam

Stadhoudersweg 7, Rotterdam
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
€1,300 Per Maand

Appartement Te Huur

Pieter Baststraat 28, Amsterdam

3Room
1Badkamer(s)
52 m²
Sfeervol en gunstig ingedeeld appartement met balkon op het Zuiden gelegen op een zeer gewilde locatie in de populaire buurt "Duivelseiland" in Amsterdam Oud Zuid. Vanwege de vele ramen komt er veel licht binnen. De woning is in 2006 volledig en hoogwaardig gerenoveerd en is uitstekend onderhouden. Kan semi-gemeubileerd gehuurd worden.
€1,475 Per Maand

Appartement Te Huur

Pieter Baststraat 28, Amsterdam
3Room
1Badkamer(s)
52 m²
Sfeervol en gunstig ingedeeld appartement met balkon op het Zuiden gelegen op een zeer gewilde locatie in de populaire buurt "Duivelseiland" in Amsterdam Oud Zuid. Vanwege de vele ramen komt er veel licht binnen. De woning is in 2006 volledig en hoogwaardig gerenoveerd en is uitstekend onderhouden. Kan semi-gemeubileerd gehuurd worden.
€1,475 Per Maand

Appartement Te Huur

Pieter Baststraat 28, Amsterdam
3Room
1Badkamer(s)
€1,475 Per Maand

Fully Furnished Apartment Rotterdam

Noorwitsstraat 112, Rotterdam

2Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
80 m²
The ApartmentFully Furnished Apartment for rent in the area "Het Lage Land".The apartment is located on the fourth floor (stairs) and is FULLY FURNISHED. This means a furnished 25m2 living room with TV, kitchen with all major appliances (dishwasher, fridge/freezer, micro/oven, washing machine and dryer), and a modern bathroom. The bedrooms have a bed and a cabinet.
€1,095 Per Maand

Fully Furnished Apartment Rotterdam

Noorwitsstraat 112, Rotterdam
2Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
80 m²
The ApartmentFully Furnished Apartment for rent in the area "Het Lage Land".The apartment is located on the fourth floor (stairs) and is FULLY FURNISHED. This means a furnished 25m2 living room with TV, kitchen with all major appliances (dishwasher, fridge/freezer, micro/oven, washing machine and dryer), and a modern bathroom. The bedrooms have a bed and a cabinet.
€1,095 Per Maand

Fully Furnished Apartment Rotterdam

Noorwitsstraat 112, Rotterdam
2Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
€1,095 Per Maand

Luxe appartement Andros in het Science Park

Carolina MacGillavrylaan 518, Amsterdam

1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
75 m²
Mooi en zeer licht 2 kamer -appartement met parkeerplaats en balkon op de 4e etage!Gelegen in het appartementencomplex Andros aan de Carolina MacGillavrylaan, royaal en lux appartement met houten vloer.Keuken: luxe open keuken incl. inbouwapparatuur zoals; stoomoven, oven en vaatwasser.
€1,490 Per Maand

Luxe appartement Andros in het Science Park

Carolina MacGillavrylaan 518, Amsterdam
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
75 m²
Mooi en zeer licht 2 kamer -appartement met parkeerplaats en balkon op de 4e etage!Gelegen in het appartementencomplex Andros aan de Carolina MacGillavrylaan, royaal en lux appartement met houten vloer.Keuken: luxe open keuken incl. inbouwapparatuur zoals; stoomoven, oven en vaatwasser.
€1,490 Per Maand

Luxe appartement Andros in het Science Park

Carolina MacGillavrylaan 518, Amsterdam
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
€1,490 Per Maand

Grachtenpand Groningen

Adres niet beschikbaar!

1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
100 m²
Te huur in monumentaal pand ( Binnenstad west) met uitzicht op de A brug.Wijk: Zeehelden en SchilderswijkVolledig gestoffeerd en gemeubileerd in klassieke uitstraling.Indeling: Grote L living van 55m2Bibliotheek.Badkamer met jacuzzi.keuken met inbouwapparatuur zoals vaatwasser en kookplaat. 1 slaapkamer.Huur voor bepaalde tijd.Geen studenten.
€1,500 Per Maand

Grachtenpand Groningen

Adres niet beschikbaar!
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
100 m²
Te huur in monumentaal pand ( Binnenstad west) met uitzicht op de A brug.Wijk: Zeehelden en SchilderswijkVolledig gestoffeerd en gemeubileerd in klassieke uitstraling.Indeling: Grote L living van 55m2Bibliotheek.Badkamer met jacuzzi.keuken met inbouwapparatuur zoals vaatwasser en kookplaat. 1 slaapkamer.Huur voor bepaalde tijd.Geen studenten.
€1,500 Per Maand

Grachtenpand Groningen

Adres niet beschikbaar!
1Slaapkamer(s)
1Badkamer(s)
€1,500 Per Maand
17 ResultatenPer pagina

 

Een appartement of koopwoning verhuren

U bezit een koopwoning maar maakt hier zelf geen gebruik meer van doordat u bent verhuist naar een andere woning. Verkopen wil in de huidige markt vaak niet lukken terwijl de maandelijkse lasten van de hypotheek zwaar op het huishoudboekje drukken. Wat kunt u dan doen? Verhuren lijkt de ideale oplossing om zo de dubbele woonlasten op te vangen, maar waar moet u dan rekening mee houden? Gaat uw hypotheekverstrekker akkoord met de verhuur van uw woning? Zijn de huurders niet uitgebreid beschermd onder de Nederlandse huurwet? Kan ik mijn woning in de verkoop houden en verlaten de huurders bij verkoop mijn woning? Wat als de huurders mijn woning niet netjes bewonen, of niet betalen? Wij zochten dit voor u uit en er zijn mogelijkheden mits u de Leegstandwet hiervoor gebruikt.

Direct uw huis verhuren in 2 stappen

Een hypotheekvrije koopwoning verhuren
Wanneer u een woning in uw bezit heeft waar geen hypotheek meer op rust kunt u uw woning op elke manier verhuren die u wenselijk acht. U kunt in de huurovereenkomst gebruik maken van de diplomatenclausule waardoor het mogelijk is om een huurovereenkomst van tijdelijke aard op te maken, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. De overeengekomen termijn is bindend voor huurder en verhuurder. Het is niet mogelijk zelf weer tussentijds gebruik maken van uw woning of deze in de verkoop aan te bieden. Zorg er voor dat de huurovereenkomst op professionele wijze is opgemaakt en houdt er rekening mee dat de huurovereenkomst niet automatisch na de afgesproken termijn eindigt. Er moet minimaal drie maanden voor het verlopen van de huurtermijn een opzeggingsbrief aan de huurders worden verstuurd waarin u aangeeft de huurovereenkomst te willen beëindigen.

Een huurovereenkomst voor onbepaalde termijn is natuurlijk ook een mogelijkheid. De huurders genieten dan een uitgebreide huurbescherming en hoeven uw woning niet te verlaten op uw aangeven.

Tijdelijk een koopwoning verhuren waar een hypotheek op rust
Om een woning te verhuren waar nog een hypotheek op rust heeft u te allen tijden toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. In uw hypotheekakte is een huurbeding opgenomen waarin duidelijk wordt vermeldt dat het verhuren van uw woning , het onderpand van uw hypotheek, niet is toegestaan. De reden hiervoor is dat een woning in verhuurde status bij (gedwongen) verkoop veel minder oplevert dan een leegstaande woning. Indien u gaat verhuren zonder toestemming van uw hypotheekverstrekker en er ontstaat een achterstand op uw hypotheek, bijvoorbeeld doordat u tijdelijk geen inkomen heeft, zal uw hypotheekverstrekker controleren of het huis onderverhuurd is. De gevolgen van illegale verhuur kunnen enorm groot zijn. Uw hypotheekverstrekker zal waarschijnlijk alle ontvangen huurpenningen opeisen en het verhuren kan een directe aanleiding zijn tot parate executie, wat gedwongen verkoop middels een veiling inhoudt. Gevolg hiervan is dat u met een enorme restschuld kunt blijven zitten.

Indien u een woning met behulp van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft gekocht wordt een eventuele restschuld bij (gedwongen) verkoop normaliter kwijtgescholden indien u zelf niet kapitaalkrachtig genoeg bent om dit verlies te kunnen dragen. Mocht u uw woning in de verhuur hebben gebracht zal de NHG het verschil tussen de openstaande hypotheekschuld en de opbrengst van de woning alsnog vergoeden aan uw hypotheekverstrekker bij een gedwongen verkoop. Het bedrag blijft echter openstaan als een schuld die u als ex-eigenaar van de woning aan de NHG dient te voldoen.

Hoe is tijdelijk verhuren van een koopwoning wѐl mogelijk?
De crisis op de woningmarkt heeft de overheid doen besluiten het tijdelijk verhuren van leegstaande koopwoningen makkelijker te maken en heeft hiervoor de Leegstandwet aangepast. Door een tijdelijke huurovereenkomst op te maken gebaseerd op de Leegstandwet kunt u uw woning actief in de verkoop houden gedurende de verhuurperiode. De huurders dienen uw woning te verlaten bij verkoop of eigen gebruik van uw woning. Wanneer u uw woning met gebruik van de Leegstandwet in de tijdelijke verhuur brengt zal uw hypotheekverstrekker waarschijnlijk wel akkoord gaan met tijdelijke verhuur. De reden hiervoor is dat uw woning aan het einde van de contractperiode gegarandeerd weer vrij komt en een eventueel verlies bij gedwongen verkoop op deze manier voorkomen wordt. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het tijdelijk verhuren o.g.v. de Leegstandwet welke enigszins variëren per hypotheekverstrekker.

De voorwaarden die de meeste hypotheekverstrekkers stellen aan het verlenen van toestemming tot tijdelijke verhuur:

 • De woning dient al enkele tijd (meestal 6 maanden) actief in de verkoop te staan;
 • Er zijn geen betalingsachterstanden, of hierover is al contact met uw hypotheekverstrekker;
 • De huurprijs bedraagt minimaal 70% van de maandelijkse hypotheeklast;
 • De vraagprijs en WOZ waarde ligt minimaal 10% hoger dan de resterende hypotheekschuld;
 • De huuropbrengsten worden aan de hypotheekverstrekker verpand;
 • De huurovereenkomst is gebaseerd op de Leegstandwet en is opgesteld door een professioneel bemiddelingsbureau.
 • De opstalverzekeraar is op de hoogte van de verhuurde status en heeft bevestigd dat de dekking gedurende de verhuurperiode volledig is;
 • In de huurovereenkomst moet een ontruimingsverklaring op last van de bank zijn opgenomen;
 • In de huurovereenkomst dient een clausule te zijn opgenomen waarin duidelijk wordt vermeldt dat de woning voor de verkoop bestemd is en de makelaar toegang heeft voor het uitvoeren van verkoopbezichtigingen;
 • In de huurovereenkomst moet zijn vastgelegd dat de huurder geen veranderingen aan het gehuurde mag aanbrengen, tenzij in overleg met de eigenaar.

 

Hoe werkt de leegstandwet en wat moet ik doen om mijn koopwoning met gebruik van de Leegstandwet tijdelijk te verhuren?
Uw woning moet als leegstaand in het Gemeentelijk Basis Archief (GBA) geregistreerd zijn, wat inhoudt in dat op het adres van uw woning niemand meer ingeschreven staat als bewoner. Indien dit het geval is kunt u een vergunning aanvragen tot tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. De gemeente zal voor het verlenen van de vergunning legeskosten in rekening brengen welke sterk variëren per gemeente. De vergunning tot tijdelijke verhuur wordt in eerste instantie voor een periode van twee jaar door de gemeente afgegeven. Na deze twee jaar kan de vergunning nog drie keer met 1 jaar worden verlengd. In totaal kunt u dus maximaal 5 jaar uw woning o.g.v. de Leegstandwet verhuren.

De minimale termijn van de huurovereenkomst is wettelijk vastgelegd. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van zes maanden. Deze zes maanden zijn bindend voor huurder en verhuurder. Na deze periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en de huurder met een opzegtermijn van 1 maand. Als verhuurder kunt u dus na drie maanden de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden waarmee aan de wettelijke verplichte zes maanden is voldaan.
N.B. Houdt u de verloopdatum van de vergunning goed in de gaten. Indien de huurders in uw woning wonen terwijl de geldigheidsduur van de vergunning is verlopen wordt de huurovereenkomst automatisch een normale huurovereenkomst. De huurders hoeven uw woning dan niet te verlaten op uw aangeven. In de praktijk betekend dit dat u uw woning niet kunt verkopen.

 

 • Er dient een huurpuntentelling te worden uitgevoerd om de verhuurwaarde van uw woning vast te stellen. U gebruikt hiervoor het huurpuntentellingformulier dat is opgesteld door de huurcommissie, een instelling die onder het ministerie van VROM valt.
 • U dient de gemeente een kopie van het eigendomsbewijs van uw woning (of een bewijs van eigendom uit het kadaster) te overhandigen.
 • U dient aan te tonen dat de woning voor de verkoop bestemd is. Hiertoe gebruikt u de verkoopopdracht aan de makelaar. N.B. wanneer u uw woning zelfstandig in de verkoop aanbiedt op het internet is dit meestal niet voldoende. Ook uw hypotheekverstrekker wil minimaal zien dat uw woning op Funda wordt geadverteerd middels een makelaar.
 • U dient het formulier voor het aanvragen van een vergunning tot tijdelijke verhuur volledig in te vullen en deze met het bovengenoemde bij uw gemeente in te dienen. Het aanvraagformulier vindt u op de website van de rijksoverheid.

 

De huurpuntentelling en het vaststellen van de verhuurprijs
De huurpuntentelling (woningwaarderingsstelsel) moet worden uitgevoerd om vast te stellen of uw woning onder de sociale woningbouw valt of niet. Wanneer de uitkomst van de huurpuntentelling onder de 140 punten uitkomt is er sprake van sociale woningbouw. De gemeente zal dan de maximale verhuurprijs van uw woning vaststellen in de te verlenen vergunning tot tijdelijke verhuur. Hier mag niet van worden afgeweken, tenzij u een lagere huurprijs overeenkomt. De huurders kunnen dan huursubsidie aanvragen indien hun inkomen beneden een bepaald niveau is.

Boven de 140 punten is de verhuurprijs geliberaliseerd onder de crisis en herstelwet en is het mogelijk zelf de verhuurprijs van uw woning vast te stellen. Houdt u er rekening mee dat uw woning in de tijdelijke verhuur wordt gebracht met ontbindende voorwaarden in de huurovereenkomst. Om huurders te interesseren voor uw woning is een verhuurprijs van zo’n 10 à 15% onder de commerciële verhuurwaarde gebruikelijk bij het verhuren onder de Leegstandwet. Overigens is bij het bepalen van het puntenaantal en de verhuurwaarde van uw woning de locatie erg belangrijk. Nederland kent zogenaamde schaarste gebieden. Indien uw woning in een schaarste gebied ligt krijgt u 15 extra punten waarmee uw woning een hogere verhuurwaarde verkrijgt. Een overzicht van de schaarste gebieden, het huurpuntentellingmodel en een overzicht van de maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woonruimte vindt u op de website van de huurcommissie.

Fiscale gevolgen van tijdelijke verhuur van koopwoning
Wanneer u een leegstaande woning in uw bezit heeft is het nu nog mogelijk om ook voor deze tweede woning de hypotheekrenteaftrek toe te passen. Dit kan voor een tweede woning voor een periode van drie jaar. Wanneer u uw woning gaat verhuren vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek voor deze woning. Mocht de woning na bijvoorbeeld 1 jaar weer uit de verhuur komen herleeft het recht op hypotheekrenteaftrek tot aan het einde van de periode waarin de rente aftrekbaar zou zijn geweest als de woning onafgebroken leeg te koop had gestaan.

Wanneer uw woning leeg staat en te koop staat en u de hypotheekrenteaftrek kunt toepassen valt u woning in box 1 (Inkomen uit werk en eigen woning). Indien u uw woning gaat verhuren verhuist uw woning naar box 3 (Inkomen uit sparen beleggen), waarmee het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt. Daarnaast moet er over de fictieve overwaarde 1,2% vermogensrendementsheffing worden afgedragen voor zover dit niet binnen de vrijstelling van box 3 valt. De Fictieve overwaarde wordt op de volgende manier bepaalt: WOZ waarde – resterende hypotheekschuld = fictieve overwaarde.
De belastingvrije drempel in box 3 bedraagt in 2013 € 21.139,-. Bij fiscaal partnerschap is dit het dubbele, namelijk € 42.278,-
Tegenover het vervallen van het recht op hypotheekrenteaftrek en de verschuiving van uw woning naar box 3 staat dat de huurinkomsten volledig onbelast zijn en het eigenwoningforfait komt te vervallen.

Overige belastingen en kosten van een koopwoning
Wanneer u uw woning gaat verhuren moeten de huurders zich laten inschrijven op het betreffende adres. In het Gemeentelijk Basis Archief (GBA) worden de huurders dan als bewoners geregistreerd en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor alle bewonersbelastingen, zoals afvalstoffenheffing etc. De enige gemeentelijke belasting die voor rekening van de eigenaar blijft is de OZB. In 2006 is vastgesteld dat dit een eigenaarsbelasting is en niet mag worden verhaalt op huurders.
De kosten voor gas, water en licht zijn voor de huurders. Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst worden de meterstanden opgenomen. Dit zijn de eindstanden voor de eigenaar en de beginstanden voor de huurders. De huurders moeten hiervoor zelf een contract afsluiten bij een energieleverancier. Dit geldt ook voor zaken als televisie, internet en telefonie.

Welke verzekeringen blijven nodig?
Wanneer u gaat verhuren bent u als eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de opstalverzekering. De premie voor de opstalverzekering zal gelijk blijven of licht stijgen wanneer u gaat verhuren. Indien er schade ontstaat gedurende de verhuurperiode en u heeft niet aangegeven bij uw opstalverzekeraar dat u de woning in de verhuur heeft bestaat er een goed kans dat uw verzekeraar niet (volledig) uitbetaald. Het is dus erg belangrijk om dit goed te organiseren!
N.B. Hoewel de premie niet of nauwelijks stijgt bij verhuur is dit bij leegstand niet het geval. De kans op grote schades is bij leegstand veel groter. Kleine lekkages kunnen grote schade aanrichten als ze lange tijd onopgemerkt blijven doordat een woning niet bewoond wordt. Meldt leegstand en verhuur daarom altijd bij uw verzekeraar om er voor te zorgen dat de dekking optimaal blijft en er bij schade een volledige uitkering plaatsvindt.

Bemiddelaar inschakelen
U kunt er voor kiezen zelf uw koopwoning tijdelijk te verhuren en de benodigde toestemming van uw hypotheekverstrekker en de vergunning van de gemeente te verkrijgen. Er zijn echter bemiddelingsbureaus die volledig gespecialiseerd zijn in de tijdelijke verhuur van koopwoningen. Zij kunnen de benodigde toestemming en vergunning voor u aanvragen, de juiste huurders aandragen en de huurovereenkomst voor u in orde maken. Veel woningbezitters worden in de rol van verhuurder gedwongen en zijn niet op de hoogte van de rechten en plichten die huurder en verhuurder naar elkaar hebben. Laat u goed voorlichten over de voor- en nadelen van tijdelijk verhuren. Dit bedrijf kan alle stappen die leiden tot de tijdelijke verhuur van uw woning uit handen nemen en blijft u gedurende de gehele verhuurperiode ondersteunen tot aan het moment van verkoop. Daarnaast kan Leeghuis de huurincasso voor u verzorgen, bemiddelen ze bij huurgeschillen en houden nauw contact met uw verkopenede makelaar.

Laat een bericht achter

Overzicht Verhuurmakelaars Rotterdam

Verhuurmakelaars Rotterdam

Makelaar Adres Tel: Website
Match Makelaars Scheepmakershaven 29c 010 233 0101 Link
Atta Makelaars Overwegwachter 3 010 433 5710 Link
Ooms Makelaars Maaskade 113 010 424 8888 Link
Wonen MVM Makelaars Schiedamsedijk 64A 0900 6070808 Link
Stad en Land Vredehofweg 70 010 452 6666 Link
Rotterdam Expat B.V. Kleiweg 95B 010 204 0661 Link
Kolpa Makelaars B.V. Straatweg 94 010 422 6144 Link
Q Makelaars Rotterdam Stadhoudersweg 71 010 307 0689 Link
Woonbronmakelaars Aelbrechtskade 88 010 280 1100 Link
Randstad Makelaars West-Kruiskade 30 088 881 8188 Link
Zuidstad Makelaars Strevelsweg 639 010 240 4142 Link
WitteWoning Makelaars Antilopestraat 39 010 442 7562 Link
At Home Vastgoed Gedempte Zalmhaven 359 010 425 7292 Link
Ben Housing Kleiweg 95 B 010 204 0661 Link
Principle Vastgoed Eendrachtsweg 32A 085 273 6730 Link
Conform Makelaars Oudedijk 153 A 010 414 47 53 Link
House Hunting Geen adres gevens Geen telefoonummer Link
Lilithome Strevelsweg 72A -74A 010 223 8912 Link
VerhurenHuis Rotterdam Jonker Fransstraat 92a 010 214 4545 Link
Delfshavenmakelaardij Heemraadssingel 108-a 010 843 8577 Link
Rotsvast Goudsesingel 12 010 476 2323 Link
Woonvisie Kleiweg 151 010 218 02 80 Link

 

Wilt u ook op de lijst van verhuurmakelaars Rotterdam staan, neem dan contact met ons op.

Dit overzicht zou moeten helpen met het vinden van een verhuurmakelaar. We hebben een aantal makelaars geselecteerd met een goede naam en ervaring, bekijk deze lijst hier. Een verhuurmakelaar is een slimme keuze bij het verhuren van uw huis of appartement. Een verhuurmakelaar mag dan wat kosten, maar dit levert vaak meer op dan dit het kost, omdat je instaat bent het sneller te verhuren tegen betere condities.

Wilt u liever terug gebeld worden door een verhuurmakelaar, neem dan contact met ons op en wij zullen u zo spoedig mogelijk bellen.rotterdam-centraal-station

Laat een bericht achter
Style Selector
Selecteer de layout
Kies je thema
Standaardkleuren
Geen standaard
Selecteer patroon